Algemene informatie

De Emmer
Een informatieblad om de leden te informeren over de gang van zaken van onze
vereniging. Vooral voor nieuwe leden en leden van het leerlingenorkest, de
Music Stars, zijn er soms nog wel vragen. Daarom hebben we zoveel mogelijk
informatie samengevat en op papier gezet.

Ledenadministratie.
Voor wijzigingen, aanmelden of opzeggen kunt u terecht bij de penningmeester
Gea Bais, tel. 0228-516656 of mail penningmeester@ksmenkhuizen.nl
Opzegging voor 1 juli of voor 1 januari.

Contributie.
Muziekschoolleerlingen tot 16 jaar € 25,50 per kwartaal.
Muziekschoolleerlingen 16 jaar en ouder € 29,05 per kwartaal.
Leden opleidingsorkest Music Stars € 29,05 per kwartaal.
Leden groot orkest tot 16 jaar € 35,45 per kwartaal.
Leden groot orkest 16 jaar tot 65 jaar € 40,80 per kwartaal.
Leden groot orkest 65 jaar en ouder € 35,45 per kwartaal.
(tarieven per 1 juli 2017)

Betaalmogelijkheid.
Bij voorkeur per machtiging of per 3 maanden automatisch overmaken op
Rabobank Enkhuizen, IBAN:
NL40RABO0317333089 t.n.v. K.S.M.

Repetitieavond.
Maandagavond is de repetitieavond in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2.
De Music Stars van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Het groot orkest (G.O.) van 20.00 uur tot 22.15 uur.
Wij repeteren ook in herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie, zowel het G.O. als de
Music Stars.

Afbericht.
Als je niet op de repetitieavond kunt komen geef dan afbericht.
Groot orkest:
William Boon (tel. 06-39895549)
Music Stars:
Jacintha Floris (tel. 06-14536303)

Het instrument.
Zijn er vragen over instrumenten, dan kun je terecht bij één van de bestuursleden.

Verzekering.
Alle instrumenten die eigendom zijn van K.S.M. zijn verzekerd. Iemand die een
eigen instrument heeft kan dit ook via de vereniging verzekeren. U kunt hierover
contact opnemen met Gea Bais.

Lid van K.S.M.?
Als je op de muziekschool de HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband) – opleiding
volgt via het K.S.M. ben je dus lid van onze vereniging. Dit houdt in dat
maandagavond je repetitieavond gaat worden bij de Music Stars. Houdt daar dus
rekening mee als je op muziekles gaat of met andere verenigingen.

Ledenvergadering.
In maart/ april na de concerten houden wij een ledenvergadering. Deze is
gewoonlijk op de maandagavond. Het is de bedoeling dat de leden hierbij
aanwezig zijn, ook de leden van de Music Stars.

De “Emmer”.
K.S.M. geeft zo ongeveer iedere maand het “Emmertje” uit (per e-mail). Hierin staan
alle belangrijke data en nieuwtjes vermeld.

Vrienden van KSM.
U kunt vriend worden van KSM. Voor € 10 per jaar steunt u ons.
U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief en korting op de entreeprijs van onze concerten.
Meldt u aan middels deze brief