Algemene informatie

Ledenadministratie.
Voor wijzigingen, aanmelden of opzeggen kunt u terecht bij de penningmeester
Gea Bais, tel. 0228-516656 of mail penningmeester@ksmenkhuizen.nl
Opzegging voor 1 juli of voor 1 januari.Contributie.

Voor wie Contributie
per kwartaal
vanaf 01.10.2019
t/m 31.12.2020
Instrumenthuur
per jaar
vanaf 01.01.2020
 t/m 31.12.2020
Leden Muziekschool   € 25,50   € 30,00 
Leden Music Stars  € 30,00 € 30,00
Leden KSM groot orkest tot 16 jaar
 en vanaf AOW leeftijd*
€ 40,00 € 45,00
Overige leden KSM  € 46,00 € 45,00
*AOW leeftijd is de huidige norm voor 2020/2021, 66 jaar en 4 maanden. Degene die nu al een korting krijgen ivm AOW leeftijd behouden deze.

Huur instrument
Voor meer dan 3 spelende leden op hetzelfde adres, met een huurinstrument, komt is er een staffelkorting. De huur kan per kwartaal of per jaar (in januari) worden betaald, middels een incasso. Op de eerste repetitie na de vakantie, maandag 26 augustus a.s. , wordt er een huurovereenkomst uitgedeeld. Deze moet worden ingevuld en ondertekend.

Staffelkorting instrumenthuur

Per lid Huur instrument
1e € 45,00
2e € 45,00
3e € 35,00
4e € 30,00
5e € 25,00

Huur extra instrumenten

Indien een lid meerdere instrumenten in bruikleen wil nemen (i.v.m. een overstap) geldt de volgende regel:

Het eerste jaar hoeft er voor het extra instrument geen huur betaald te worden. Na het eerste halfjaar volgt er een evaluatie en wordt er beslist of het lid doorgaat met het nieuwe instrument.

Na het eerste jaar wordt er huur in rekening gebracht voor alle instrumenten die in bruikleen zijn.
 

Eigen instrumenten

Leden met een eigen instrument houden het recht op 50% vergoeding van het onderhoud, mits dit is uitgevoerd in overleg met de penningmeester.

Betaalmogelijkheid.
Bij voorkeur per machtiging of per 3 maanden automatisch overmaken op
Rabobank Enkhuizen, IBAN: NL40RABO0317333089 t.n.v. K.S.M.

Repetitieavond.
Maandagavond is de repetitieavond in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2.
De Music Stars van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Het groot orkest (G.O.) van 20.00 uur tot 22.15 uur.
Wij repeteren ook in herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie, zowel het G.O. als de
Music Stars.

Afbericht.
Als je niet op de repetitieavond kunt komen geef dan afbericht.
Groot orkest:
William Boon (tel. 06-39895549)
Music Stars:
Jacintha Floris (tel. 06-14536303)

Het instrument.
Zijn er vragen over instrumenten, dan kun je terecht bij één van de bestuursleden.

Verzekering.
Alle instrumenten die eigendom zijn van K.S.M. zijn verzekerd. Iemand die een
eigen instrument heeft kan dit ook via de vereniging verzekeren. U kunt hierover
contact opnemen met Gea Bais.

Lid van K.S.M.?
Als je op de muziekschool de HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband) – opleiding
volgt via het K.S.M. ben je dus lid van onze vereniging. Dit houdt in dat
maandagavond je repetitieavond gaat worden bij de Music Stars. Houdt daar dus
rekening mee als je op muziekles gaat of met andere verenigingen.

Ledenvergadering.
In maart/ april na de concerten houden wij een ledenvergadering. Deze is
gewoonlijk op de maandagavond. Het is de bedoeling dat de leden hierbij
aanwezig zijn, ook de leden van de Music Stars.

De “Emmer”.
K.S.M. geeft zo ongeveer iedere kwartaal het “Emmertje” uit (per e-mail). Hierin staan
alle belangrijke data en nieuwtjes vermeld.

Vrienden van KSM.
U kunt vriend worden van KSM. Voor € 10 per jaar steunt u ons.
U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief en korting op de entreeprijs van onze concerten.
Meldt u aan middels deze brief